Recepty i skierowania na badania od pielęgniarek i położnych. Od kiedy realnie?

Rzeczywiście żyjemy w dynamicznych czasach. Co chwila docierają informacje o kolejnych uprawnieniach dla położnych i pielęgniarek. Jedna okazują się mediowymi spekulacjami, a inne zmianą w podejściu do naszych zawodów.

Od początku przyszłego roku pielęgniarki i położne będą mogły przepisywać leki samodzielnie lub kontynuować przepisywanie pacjentom leków zgodnie z wcześniejszymi zaleceniem lekarza. Pielęgniarki i położne będą mogły również kierować pacjentów na badania.

 

Resort zdrowia zaznacza jednak, ze te kompetencje będą mieć pielęgniarki i położne odpowiednio do posiadanych kwalifikacji zawodowych. Okazuje się, ze z szerszych uprawnień będą mogły korzystać pielęgniarki i położone, których program ukończonych studiów obejmował przedmiot związany z zagadnieniami dotyczącymi przepisywania leków oraz kierowania na badania diagnostyczne.

 

Pozostałe pielęgniarki i położne żeby posiadać kompetencje do przepisywania leków i skierowań na badania diagnostyczne będą musiały ukończyć kurs specjalistyczny Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych.

 

Ministerstwo Zdrowia zapewnia, ze pierwsze szkolenia w ramach tego specjalistycznego kursu będą dofinansowane ze środków europejskich, a rozpoczną się w pierwszym kwartale 2016.

 

Minister zdrowia podpisał odpowiednie rozporządzenie dopiero pod koniec października, więc tegoroczne studentki pielęgniarstwa i położnictwa prawdopodobnie mogą nie mieć w programie zajęć umożliwiających im uzyskanie opisywanych uprawnień. Jednak od roku akademickiego 2016/2017 studenci rozpoczynający kształcenie w zawodzie pielęgniarki lub położnej będą się kształcić w oparciu o nowe standardy zawodowe.

 

Rozporządzenie Ministra zdrowia umożliwiające realizację nowych uprawnień pielęgniarek i położnych jest na pewno gestem w stronę umocnienia pozycji zawodowej pielęgniarek i położnych. Tylko ciekawe, jaki procent spośród nas będzie posiadał odpowiednie kompetencje w okresie przyszłego roku, czy nawet za dwa lata?

 

Minister zdrowia określił w rozporządzeniu wykaz substancji czynnych, do przepisywania których zostaną niebawem uprawnione pielęgniarki i położne. Zaprezentowany jest też wzór recepty, umożliwiając dzięki temu w jakimś stopniu realizację nowych uprawnień nadanych przepisami ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej.

 

 

2015-11-03