Co daje rodzicom określenie płci dziecka po poronieniu?

Rodzicom, którzy poznali płeć dziecka po poronieniu, często łatwiej jest się pogodzić ze stratą. Mogą wtedy nadać dziecku imię i odpowiednio się z nim pożegnać. Zyskują też możliwość skorzystania z należących się im praw, w tym prawa do rejestracji dziecka w Urzędzie Stanu Cywilnego, zasiłku pogrzebowego i urlopu macierzyńskiego.

Badanie płci po poronieniu – dzięki niemu szpital może wypełnić dokumenty potrzebne do rejestracji…

Chodzi o kartę martwego urodzenia, która wypisana powinna trafić do Urzędu Stanu Cywilnego. Tam dziecko zostaje zarejestrowane, a rodzice otrzymują akt jego urodzenia. Są w nim wszystkie najważniejsze dane, w tym adnotacja o śmierci. Otrzymany dokument rodzice mogą potem dołączyć do wniosków o przyznanie należących się im świadczeń.

 

Potrzebną do rejestracji dziecka kartę martwego urodzenia szpital przekazuje Urzędowi sam, w ciągu 1 dnia od wypełnienia, albo oddaje w ręce rodziców, którzy mają na to 3 dni. Szpitalowi przysługuje prawo odmowy wypełnia karty, jeśli nie została ustalona płeć dziecka. Rodzice mogą ją jednak ustalić we własnym zakresie, korzystają z usług laboratorium genetycznego, które w przeciągu zaledwie kilku dni przebada materiał poronny i przekaże rodzicom pewny wynik. Tego rodzaju badania genetyczne po poronieniu wykonuje się, gdy lekarz nie jest w stanie określić płci dziecka innymi metodami, czyli przeważnie przed 16 tygodniem ciąży.

 

No dobrze, ale jakie właściwie prawa po poronieniu nabywają rodzice wraz z otrzymaniem aktu urodzenia zmarłego dziecka?

 

Prawo do zasiłku pogrzebowego w wysokości 4 000 zł

 

Rodzice posiadający akt urodzenia dziecka, po przeprowadzonym pogrzebie, mogą otrzymać 4 000 zasiłku pogrzebowego. Na złożenie wniosku w ZUS mają 12 miesięcy, licząc od dnia śmierci dziecka. Muszą też pamiętać, aby dołączyć do niego kopie faktur, rachunków i innych dokumentów, które będą dowodziły o wszelkich kosztach, jakie ponieśli w związku z pogrzebem. Warto dodać, że prawo do zasiłku pogrzebowego przysługuje rodzicom bez względu na tydzień zakończenia ciąży.

 

Prawo do 56-dniowego urlopu macierzyńskiego

 

Po odebraniu aktu urodzenia dziecka kobieta nabywa prawa do 56-dniowego urlopu macierzyńskiego. Wystarczy, że przedstawi ww. dokument swojemu pracodawcy, a ten powinien go jej udzielić, nie domagając przy tym się żadnych dodatkowych wyjaśnień. Taka 8-tygodniowa przerwa w pracy ma pomóc kobiecie w odzyskaniu psychicznej i fizycznej równowagi. Warto skorzystać z tego przywileju nawet w sytuacji, kiedy rodzice nie decydują się na pogrzeb dziecka. Podobnie jak w przypadku zasiłku pogrzebowego prawo do urlopu macierzyńskiego przysługuje kobiecie niezależnie od czasu zakończenia ciąży.

 

Ustalenie płci dziecka – namacalny dowód jego istnienia

 

Badanie płci po poronieniu nie niesie ze sobą jedynie finansowych korzyści. Jest ważne równie z psychologicznego punktu widzenia. Wiedząc, jakiej płci było dziecko, rodzice mogą nadać mu imię, które pojawi się potem np. na nagrobku. W ten sposób niejako pokazują światu, że ich dziecko naprawdę istniało, w ich oczach zyskuje ono też pewną osobowość. Często ułatwia to rodzicom pogodzenie się ze śmiercią dziecka i w końcu umożliwia powrót do codziennego życia.

 

Artykuł powstał we współpracy z portalem www.poronilam.pl

 

zdjęcie tytułowe: © fotoknips/123RF.com

 

2017-12-03