Położna prowadzi kobietę przez ciążę

Prowadzenie ciąży fizjologicznej przez położną daje kobiecie pewność ciągłości opieki. Specjalistycznej, przyjaznej i pewnej ciepła opieki. Położna ułatwia łagodne przejście przez okres ciąży, ale też dba o matkę i dziecko w pierwszych tygodniach po porodzie.

W ramach gwarantowanego ubezpieczenia Narodowego Funduszu Zdrowia kobietom przysługuje prawo do bezpłatnej opieki położnej rodzinnej środowiskowej. Położna - jak przed wiekami tak i obecnie - prowadzi poprzez kobiecość. Skala świadczonych usług i posiadanych umiejętności przez położną jest jednak większa niż objęta refundacją NFZ.

 

Położna jest przygotowana, żeby edukować panie w ramach spotkań przedkoncepcyjnych, wprowadzać do ciąży, prowadzić wizyty edukacyjne podczas ciąży oraz wizyty patronażowe w połogu. Ciężarna kobieta może znaleźć się pod opieką położnej od chwili rozpoznania ciąży lub też zdecydować się na jej pomoc w dowolnym momencie trwania ciąży.

 

Dlaczego położna pełni tak szeroką funkcję? Ciąża i poród to nowe, odmienne doświadczenie dla kobiety, a dyplomowana położna posiada niezbędne zasoby wiedzy na temat wszystkich fizjologicznych i pielęgnacyjnych aspektów interesujących kobiety, które planują ciążę lub znajdują się w ciąży po raz pierwszy.

 

Szczególnie ważne z punktu widzenia praktyki są uprawnienia położnej i jej kompetencje w zakresie ciąży i porodu. Ciążę fizjologiczną może prowadzić i monitorować położna. Położna może też przyjąć fizjologiczny poród.

 

Standardy opieki okołoporodowej określają wyraźnie, że położna może samodzielnie prowadzić ciążę. Niestety, takie świadczenie nie jest jednak finansowane przez NFZ.

 

 

Dlaczego jednak prowadzenie ciąży przez położną jest rekomendowane przez niektóre medyczne środowiska i autorytety? To założenie, że nie można traktować każdej ciąży jako patologii wymagającej hospitalizacji. Od dawna wiadomo, że nadmierna medykalizacja ciąży i porodu źle wpływa na delikatną psychikę kobiety w stanie odmiennym.

 

Obecnie położna w Polsce posiada niezbędne uprawnienia do rozpoznania ciąży oraz założenia karty ciąży. Przeprowadza też szczegółowy wywiad z przyszłą mamą, pomagający ocenić stopień ryzyka związany z prowadzeniem ciąży. Później potrafi wykonywać lub nadzorować prowadzenie niezbędnych czynności do monitorowania zdrowia ciężarnej kobiety oraz  płodu.

 

Może więc zlecać wykonanie badań, pobierać od ciężarnej kobiety materiały do badań i wykonywać badanie fizykalne. Położna nie posiada jednak obecnie możliwości kierowania na badania laboratoryjne finansowane przez NFZ.

 

W przypadku badania USG musi być ono wykonane przez uprawnionego lekarza ultrasonologa. Położna prowadząca ciążę ma obowiązek skierować kobietę do lekarza trzykrotnie w czasie ciąży.

 

W przypadku ciąży fizjologicznej prowadzonej przez położną zalecane są natychmiastowe jej konsultacje z lekarzem ginekologiem jeśli pojawią się jakiekolwiek niepokojące sygnały mogące świadczyć o tym, że ciąża nie przebiega prawidłowo.

 

Oczekiwanie na narodziny potomka jest czasem szczególnie wrażliwym na różnorodne wpływy środowiskowe. Położna monitoruje więc nie tylko kwestie somatyczne, ale również społeczne i psychologiczne. Okazuje się pomocnym, wrażliwym wsparciem. Jak kobieta dla kobiety.

 

 

 

2015-08-22