VBAC (Vaginal Birth after Cesarean). Poród naturalny po wcześniejszym cięciu cesarskim

Coraz więcej kobiet w Polsce decyduje się na próbę porodu naturalnego po uprzednim cięciu cesarskim czyli na tzw. VBAC (Vaginal Birth after Cesarean). Wbrew temu co często wydaje się pacjentkom i co niestety równie często słyszą od personelu medycznego, przebyte cięcie cesarskie nie wyklucza w sposób kategoryczny możliwości porodu drogą naturalną przy kolejnej ciąży.

Przebyte cięcie cesarskie może, ale nie musi, być wskazaniem do kolejnego cięcia. Wskazania do tej operacji możemy podzielić na względne i bezwzględne. Wskazania bezwzględne to takie, w których nie ma możliwości negocjacji.

 

Cięcie cesarskie jest konieczne dla zdrowia i życia matki i/lub dziecka i należy je wykonać. Do takich wskazań należą między innymi: niewspółmierność porodowa (zbyt mała miednica kobiety względem główki dziecka), łożysko przodujące centralnie, przedwczesne odklejenie się łożyska, położenie poprzeczne płodu, zagrażające pęknięcie macicy czy wypadnięcie pępowiny. Wskazania względne to takie, przy których decyzja o drodze porodu będzie zależeć od indywidualnej sytuacji danej kobiety i od różnych dodatkowych czynników.

 

Do wskazań względnych należą na przykład: nieprawidłowy zapis KTG, gorączka w trakcie porodu, osłabienie czynności skurczowej, położenie miednicowe płodu z dodatkowymi czynnikami ryzyka i stan po cięciu cesarskim. Jak widać, w sytuacji po przebytym cięciu cesarskie, które jest wskazaniem względnym do kolejnego operacyjnego rozwiązania ciąży, podejmując decyzję trzeba wziąć pod uwagę inne czynniki.

 

Czynniki, które nie sprzyjają porodowi siłami natury po uprzednim cięciu cesarskim to: przebyte cięcie klasyczne (wykonywane czasem w przypadku nagłych cięć cesarskich, polega na nacięciu pionowym przedniej ściany macicy), nieprawidłowa budowa miednicy, nieznany typ blizny (lekarz zwykle, przed porodem, ocenia bliznę podczas badania USG), przebyte pęknięcie macicy i bardzo duża masa płodu (tzw. makrosomia).

 

W przypadku, w którym pierwsze cięcie cesarskie było wykonane poprzecznie w dolnym odcinku brzucha, blizna została oceniona w badania USG, ułożenie i masa płodu są prawidłowe, nie ma objawów zagrożenia ze strony płodu, a poród jest wnikliwie obserwowany, poród siłami natury po uprzednim cięciu cesarskim jest możliwy i ma duże szanse powodzenia.


Poród siłami natury jest dla wielu kobiet - które przeszły cięcie cesarskie - marzeniem. Z pewnością wiąże się on ze zwiększonym ryzykiem i powinien być dokładnie monitorowany. Trzeba jednak pamiętać, że cięcie cesarskie jest operacją, która również wiąże się z ryzykiem dla zdrowia.

 

Poród siłami natury daje matce statystycznie możliwość posiadania większej ilości dzieci. Zmniejsza również ryzyko wystąpienia zrostów w obrębie miednicy, które mogą nie tylko wpływać na funkcjonowanie narządów rozrodczych, ale również powodować np. bóle kręgosłupa.


Rozważając VBAC trzeba pamiętać o dwóch kwestiach. Pierwszą z nich jest to, że decyzja o VBAC powinna być podjęta w dobrowolny i poinformowany sposób, a kobieta powinna być do niej w pełni przekonana.

 

Druga rzecz, która jest niezwykle ważna i prawdopodobnie oczywista dla większości pacjentek, to konieczność skonsultowania z lekarzem możliwości VBAC. Jego opinia, jako specjalisty, jest niezwykle ważna.

 

2017-06-08