Jak system ochrony zdrowia stara się wspierać kobietę w ciąży i połogu?

Nawet najmądrzejsza i doskonale wyedukowana na temat macierzyństwa kobieta nie poradzi sobie w ciąży i w połogu bez wsparcia pomocnych głów i rąk. Na co więc w Polsce może liczyć kobieta w ciąży i mama z noworodkiem w ramach przysługujących świadczeń medycznych?

Ciąża to nie choroba, jest więc to stan bardzo specyficznie i szczególnie traktowany w ramach systemu ochrony zdrowia. Jeśli ciąża przebiega bez komplikacji, to określana jest mianem ciąży fizjologicznej. Kobiecie w fizjologicznej ciąży przysługuje pakiet świadczeń, które regulują standardy opieki okołoporodowej. To potoczna nazwa ustalonych standardów postępowania medycznego podczas udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej. Odmienne, bo dotyczące ciąży zagrożonej są standardy opieki okołoporodowej w ciąży z powikłaniami. Jednak nawet w przypadku powikłań ciąży, przyszła matka musi wyrazić zgodę na przeprowadzane zabiegi i metody terapii.

 

Standardy okołoporodowe określają poszczególne elementy opieki medycznej mającej na celu uzyskanie dobrego stanu zdrowia matki i dziecka, przy ograniczeniu do niezbędnego minimum interwencji medycznych. Standardy okołoporodowe mają moc prawną rozporządzenia Ministra Zdrowia. Szeroka dyskusja na temat poszukiwań rozwiązań jak najlepszych dla matki i dziecka powoduje wprowadzanie wielu zmian w obowiązujących standardach okołoporodowych. Pamiętaj więc, żeby szukać bieżących informacji – a takie powinny znajdować się i być dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia,

 

Ważne jest to, że kobieta w ciąży ma prawo wymagać stałej opieki lekarskiej, aż po okres połogu. Ponadto, kobieta wybiera sobie specjalistę, który będzie prowadził ciążę. Wbrew obiegowej opinii to nie tylko lekarz ginekolog może sprawować taki nadzór. Od kilku lat w Polsce uprawnienia do samodzielnego prowadzenia ciąży fizjologicznej posiada położna.

 

Bardzo ważną rzeczą w czasie ciąży jest wykonywanie we wskazanych terminach badań diagnostycznych. Przyszła mama i jej płód przechodzą przez szereg różnorodnych badań, kontrolujących stan zdrowia oraz rozwój maleństwa.

 

Kalendarz badań w ciąży jest rekomendowany przez specjalistów medycznych i jako zalecenie Ministra Zdrowia powinien być ściśle przestrzegany w każdej placówce opieki zdrowotnej poprzez umożliwienie wykonania określonych obowiązkowych badań we wskazanym okresie ciąży. Kobieta powinna wykonać wskazane badania w ciąży, a niektóre nawet kilka razy.

 

Badania określone w standardach opieki okołoporodowej są refundowane, czyli przyszła mama za taką diagnozę nie płaci. Jednak każda ciąża jest indywidualnym doświadczeniem i może być tak, że osoba prowadząca ciążę będzie rekomendować przeprowadzenie określonych badań nie objętych refundacją w ramach świadczeń okołoporodowych.

 

Dokładne badania obowiązkowe i zalecane w czasie ciąży nabrały nowego znaczenia wraz z rozwojem możliwości leczenia wad rozwojowych płodu. Znamy to pod pojęciem leczenia in utero, czyli terapii prowadzonej przed narodzeniem dziecka.

 

Współczesna diagnostyka prenatalna rozwija się błyskawicznie. Przyszli rodzice otrzymują obecnie komplet wielu cennych informacji na temat dziecka na wiele tygodni przed jego narodzinami. Badania w okresie ciąży nie muszą być więc wyrokiem dotyczącym zdrowia dziecka, ale poprzez wczesne wykrycie pozwalają coraz częściej na skuteczne leczenie wielu wad rozwojowych płodu.

 

Ważnym ułatwieniem dla kobiety w ciąży jest fakt, że przyszła matka ma prawo do bezpłatnych wizyt położnej. Wizyty patronażowe przysługują jej również zaraz po narodzinach dziecka.

 

Kobieta może liczyć na wiedzę oraz doświadczenie położnej we wszystkich sprawach związanych z ciążą, połogiem oraz opieką nad noworodkiem. Może zadawać położnej pytania, które wstydzi się zadać lekarzowi.

 

Dlaczego warto korzystać z refundowanych wizyt położnej? Położna jest specjalistą w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, która łączy w swojej pracy elementy wiedzy medycznej, psychologicznej, społecznej oraz pedagogicznej. Nieprzypadkowo standardy opieki okołoporodowej jasno stwierdzają, że położna może samodzielnie prowadzić ciążę, a nie tylko udzielać bardzo pomocnych i przyjaznych informacji.

 

2016-09-17